Z důvodu nařízení vlády ČR Vám oznamumeme, že florbalový kroužek
se přesouvá na neurčito.

Děkujeme za pochopení.

SPOLEK MAGNET pořádá v I. pololetí školního roku 2020/2021 florbalový kroužek pro děti. Tréninky budou probíhat každý čtvrtek v tělocvičně ZŠ v Žarošicích.

Registrace dětí na florbalový kroužek je platná
na období od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021

Tréninky

 • Termín tréninků: každý čtvrtek – mladší 17:30 – 18:30, Starší 18:30 – 19:30

Kategorie:

 • Mladší a starší kategorie
 • Kroužek je určený pro děti ročníků narození 2006 – 2015 (vyjímky po konzultaci s trenéry)
 • Děti budou rozděleny do jednotlivých kategorií podle věku, výkonnosti a počtu dětí.

Podmínky registrace:

 • Přihláška za člena SPOLKU MAGNET (Přihláška – člen SPOLEK MAGNET) Přihlášku prosíme vyplnit, podepsat a odevzdat trenérovi.
 • Uhrazení platby: 500,- Kč/dítě na bankovní účet SPOLKU MAGNET

Poplatek za florbalový kroužek:

 • 500,- Kč na půl roku, Tj. do 31. 1. 2021

Platební údaje:

 • Číslo bankovního účtu: 260 142 2339/2010
 • Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
 • Zpráva pro příjemce: Florbal jméno a příjmení
 • Výše platby: 500,- Kč
 • Platbu prosíme uhradit nejpozději do 31. 10. 2020

Kontaktní osoba: Bc. Michal Drápal, spolekmagnet@gmail.com

www.spolekmagnet.cz

ŽIJEME TO, CO DĚLÁME…

Florbal kroužek