V rámci dotační výzvy – Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ realizujeme v Jihomoravském a Zlínském kraji projekt s názvem „SPOLEK MAGNET – Rozvoj pohybových dovedností u dětí“

TENTO PROJEKT PROBÍHÁ ZA PODPORY NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY.

Činnost sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ

Smyslem tohoto projektu je zvýšit zapojení dětí do pohybových aktivit a ovlivnit tak jejich životní styl, navrátit děti do pohybových a sportovních aktivit, je základní kámen síly a odolnosti.

Určeno pro:

 • Mateřské školy a první stupeň základních škol

Termín konání:

 • Září až prosinec 2021

Zapojené subjekty:

 • Základní škola Montessori Kyjov
 • Mateřská škola Hodonín
 • Mateřská škola Bzenec
 • Základní škola Bzenec
 • Mateřská škola Ratíškovice
 • Základní škola Ratíškovice
 • Mateřská škola Rohatec
 • Základní škola Rohatec
 • Mateřská škola Sobůlky
 • Základní škola Sobůlky
 • Mateřská škola Žarošice
 • Základní škola Žarošice
 • Základní škola Svatobořice – Mistřín
 • Základní škola Šardice
 • Mateřská škola Horní Lhota
 • Základní škola Heršpice
 • Mateřská škola Heršpice
 • Mateřská škola Přísnotice
 • Základní škola Přísnotice
 • Základní škola Sokolnice

Odpovědné osoby:

 • Bc. Michal Drápal – 728 740 144
 • Ing. Petr Vacula – 731 540 779
 • Bc. Tomáš Synek – 736 612 400
 • Bc. Oskar Sněhota – 731 540 777

E-mail: spolekmagnet@gmail.com
Facebook: SPOLEK MAGNET
WEB: www.spolekmagnet.cz

Cílem projektu:

Zapojení dětí do pohybových aktivit je nedostačující a radikálním způsobem se snižuje především v důsledku zájmů této populace o jiné aktivity, které sebou přináší rozvoj moderních technologií, sociální sítí a neméně i rozvoj e-sportování. Volnočasové aktivity dětí a mládeže se právě z těchto důvodů výrazně změnily a nahradily to, co bylo v minulosti běžnou pravidelnou činností, tj. tzv. „jít ven a sportovat se svými kamarády“. Tento trend snižování pohybových aktivit byl navíc značně urychlen a podpořen Pandemií COVID-19, zvláště u dětí předškolního a školního věku, neboť v důsledku „lockdownu“ se možnosti sportování a organizovaného pohybu těchto dětí téměř zastavily. Důsledky současného způsobu života dětí a nuceného lockdownu jsou zřejmé. Přinášejí zdravotní rizika (růst nadváhy, obezity), pokles obecné tělesné zdatnosti, fyzické a psychické odolnosti a sociálních kompetencí. Záměrem Výzvy je podpora pilotních programů na zapojení sportovních trenérů nebo fyzioterapeutů do předškolního a školního prostředí s cílem zvýšit zapojení dětí do pohybových aktivit a ovlivnit tak jejich životní styl, navrátit děti do pohybových a sportovních aktivit, jako základní kámen síly a odolnosti.

FOTOGRAFIE Z POHYBOVÝCH AKTIVIT V ZŠ A MŠ