V rámci dotační výzvy – Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ realizujeme v Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a kraji Vysočina projekt s názvem „SPOLEK MAGNET – Rozvoj pohybových dovedností u dětí 2022“

TENTO PROJEKT PROBÍHÁ ZA PODPORY NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY.

Činnost sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ

Smyslem tohoto projektu je zvýšit zapojení dětí do pohybových aktivit a ovlivnit tak jejich životní styl, navrátit děti do pohybových a sportovních aktivit, je základní kámen síly a odolnosti.

Určeno pro:

 • Mateřské školy a první stupeň základních škol

Termín konání:

 • září až prosinec 2022

Zapojené subjekty:

 • Základní škola Přerov (Olomoucký kraj)
 • Mateřská škola Přerov (Olomoucký kraj)
 • Základní škola Dolní Lhota (Zlínský kraj)
 • Mateřská škola Dolní Lhota (Zlínský kraj)
 • Základní škola T. G. Masaryka Moravské Budějovice (kraj Vysočina)
 • Mateřská škola Žarošice (Jihomoravský kraj)
 • Základní škola Žarošice (Jihomoravský kraj)
 • Mateřská škola Boršovská – Kyjov (Jihomoravský kraj)
 • Mateřská škola Přísnotice (Jihomoravský kraj)
 • Základní škola Přísnotice (Jihomoravský kraj)
 • Základní škola Slopné (Zlínský kraj)
 • Mateřská škola Slopné (Zlínský kraj)
 • Základní škola Luhačovice (Zlínský kraj)
 • Mateřská škola Bzenec (Jihomoravský kraj)
 • Základní škola Bzenec (Jihomoravský kraj)
 • Mateřská škola Rohatec (Jihomoravský kraj)
 • Základní škola Rohatec (Jihomoravský kraj)
 • Mateřská škola Hodonín (Jihomoravský kraj)
 • Mateřská škola Ratíškovice „U Jezérka“ (Jihomoravský kraj)
 • Základní škola Ratíškovice (Jihomoravský kraj)
 • Základní škola Vacenovice (Jihomoravský kraj)
 • Mateřská škola Sobůlky (Jihomoravský kraj)
 • Základní škola Sobůlky (Jihomoravský kraj)
 • Základní škola Milotice (Jihomoravský kraj)
 • Mateřská škola Milotice (Jihomoravský kraj)
 • Základní škola Lednice (Jihomoravský kraj)
 • Základní škola Montessori Kyjov (Jihomoravský kraj)
 • Základní škola J. A. Komenského Kyjov (Jihomoravský kraj)
 • Masarykova základní škola Vracov (Jihomoravský kraj)
 • Základní škola Heršpice (Jihomoravský kraj)
 • Mateřská škola Heršpice (Jihomoravský kraj)

Odpovědné osoby:

 • Bc. Michal Drápal – 728 740 144
 • Ing. Petr Vacula – 731 540 779
 • Bc. Tomáš Synek – 736 612 400
 • Bc. Oskar Sněhota – 731 540 777

E-mail: spolekmagnet@gmail.com
Facebook: SPOLEK MAGNET
WEB: www.spolekmagnet.cz

Cílem projektu:

Zapojení dětí do pohybových aktivit je nedostačující a radikálním způsobem se snižuje především v důsledku zájmů této populace o jiné aktivity, které sebou přináší rozvoj moderních technologií, sociální sítí a neméně i rozvoj e-sportování. Volnočasové aktivity dětí a mládeže se právě z těchto důvodů výrazně změnily a nahradily to, co bylo v minulosti běžnou pravidelnou činností, tj. tzv. „jít ven a sportovat se svými kamarády“. Tento trend snižování pohybových aktivit byl navíc značně urychlen a podpořen Pandemií COVID-19, zvláště u dětí předškolního a školního věku, neboť v důsledku „lockdownu“ se možnosti sportování a organizovaného pohybu těchto dětí téměř zastavily. Důsledky současného způsobu života dětí a nuceného lockdownu jsou zřejmé. Přinášejí zdravotní rizika (růst nadváhy, obezity), pokles obecné tělesné zdatnosti, fyzické a psychické odolnosti a sociálních kompetencí. Záměrem Výzvy je podpora pilotních programů na zapojení sportovních trenérů nebo fyzioterapeutů do předškolního a školního prostředí s cílem zvýšit zapojení dětí do pohybových aktivit a ovlivnit tak jejich životní styl, navrátit děti do pohybových a sportovních aktivit, jako základní kámen síly a odolnosti.

FOTOGRAFIE Z POHYBOVÝCH AKTIVIT V ZŠ A MŠ